Høyrelevant bølgevarsling

telenor kystradio
Media

Shortlistet i Festival of Media 2021

Hvert år forekommer det et høyt antall ulykker på sjøen, men mange får heldigvis hjelp gjennom Telenor Kystradio. Tjenesten sørger for at katastrofale følger unngås i en lang rekke ulykkestilfeller. Likevel spør mange seg fortsatt om hva Telenor Kystradio egentlig er og hvilken verdi tjenesten gir.

Utfordringen dreide seg om å få en målgruppe til å kjøpe et produkt de ikke forstår, men som kan redde liv. Vår hypotese var at vi måtte øke forståelsen av tjenesten ved å øke relevansen.

Vi ønsket å nå alle som ferdes på sjøen, men blant disse er det forskjellige drivere og barrierer. Vi identifisere derfor en faktor alle oppfattet som relevant – nemlig været. Væromslag kan fort gjøre en hyggelig tur på sjøen om til en nødsituasjon, om du så padler kajakk eller er ute med båten. Det slike situasjoner som skaper et reelt behov for en nødradio og et nødnettverk, og som gjør lisens svært relevant og viktig. Basert på denne innsikten tok en idé form: Kunne vi varsle om bølgehøyde der målgruppen til enhver tid befant seg?

Stillbilde fra videoen om Høyrelevant bølgevarsling for Telenor Kystradio
Shortlistet-plakat for Festival of Media Global Awards

Metrologisk Institutts API-løsning lot oss hente ut bølgedata i sanntid, men problemet var at bølgedata i seg selv er veldig rotete og ikke koblet til spesifikke GPS-punkter på land. Dette gjør det krevende å finne struktur og verdi i dataene. Løsningen ble en egenskrevet kode som automatisk koblet sammen bølgedata, GPS-lokasjon og annonseinnhold slik at vi kunne melde været på Facebook til båtinteresserte, i sanntid, langs hele norskekysten!


Kampanjen leverte!
Ved å lage en løsning som ikke eksisterte, og som sørget for at Telenor Kystradio ble koblet til veldig relevante (vær)situasjoner, klarte vi å skape fantastiske resultater. I løpet av kampanjeperioden meldte vi været langs norskekysten over 4 000 ganger til målgruppen vår!

Vi leverte 6,5 millioner visninger til under halvparten av estimert pris, noe som ledet til 6 580 klikk til landingssiden – en solid bekreftelse på økt interesse og relevans. Kampanjen førte også til 34 direkte lisenssalg, og årets totale målsetning ble oppnådd allerede i august.

I dette caset har vi gjort noe ingen har gjort før:

Sørget for hyperlokal bølgevarsling slik at den lokale fiskeren i Utsira fikk varslet hvordan forholdene var på sjøen før han la ut den dagen.

Motivasjonen har ikke vært å være mest mulig innovativ eller skape avanserte løsninger. Her har verdien vært å øke relevansen og salget av lisenser, ene og alene for å øke størrelsen på Telenor Kystradios samfunn (brukergruppe), og slik gjøre det enda sikrere å ferdes til sjøs.

Relevante annonsebudskap langs hele norskekysten

Dette caset ble belønnet med gull i Human Experience Awards 2020, som er Starcom globalt sin årlige konkurranse.

Caset er også på shortlist i Festival of Media i kategorien «Best use of real-time marketing».

Prisbelønnet case

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER