Lønn og likestilling hos oss i Publicis

8. mars 2024

På kvinnedagen i år legger Publicis tall og fakta om lønn, likestilling og kjønn på bordet.

Vi i Publicis vil slå et slag for åpenhet og gi innsyn om kjønnsforskjeller på arbeidsplassen vår.

Derfor deler vi tall og fakta om hvordan det ligger an med lønn, likestilling og kjønn hos oss i Apotekergata 12. Publicis har som mål å ha kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen.

Tallene viser at vi fortsatt har litt igjen for å nå dette målet: Vi ønsker oss ideelt sett en høyere andel kvinner i de øverste lederstillingene, samt at vi ønsker betydelig flere menn inn på junior- og spesialistnivåene. Samtidig er det et viktig prinsipp at vi i alle ansettelsesprosesser skal velge den beste kandidaten, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Likestilling og kjønnsbalanse har vært høyt på agendaen vår i flere år, og tallene vi legger frem bekrefter at vi har kommet et godt stykke på vei. Samtidig er det viktig å erkjenne at dette, og mangfold generelt, er et kontinuerlig arbeid. Som en stor arbeidsgiver og bransjeaktør har vi et stort ansvar, sier Peder Mittet, CEO i Publicis.

I år er dette status for likestilling i Publicis:

Generelt god kjønnsbalanse

Basert på en binær kjønnsinndeling er vi 58 % kvinner i selskapet, mot 42 % menn. Andelen kvinner har økt med 4 % siden 2022.

Overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger

Det er en overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger. Her varierer kvinneandelen mellom 61 % og 79 %. Dette er like tall fra fjoråret.

I snitt tjener menn i gjennomsnitt 15 % mer enn kvinner i Publicis

I privat sektor i Norge har menn 9.54 % høyere gjennomsnittslønn enn kvinner (SSB), mens i Publicis tjener menn 15 % mer enn kvinner. Dette må sees i lys av at det er en overvekt av menn med høy senioritet og lang erfaring i selskapet, og en forholdsvis overvekt av kvinner i juniorstillinger.

16 av 30 ledere i Publicis er kvinner

Andelen utgjør 53 % og gir en god kjønnsbalanse blant de med personalansvar i selskapet. Dette er 1,5 % opp fra i fjor. Dog var 17 av 33 kvinner i ledelse året før, så vi kan ikke si at vi har fått flere kvinner i ledelse selv om prosenten har økt.

I Publicis er andelen kvinner som er representert i ledergruppa 33 %. Dette tyder på at kvinner er godt representert i mellomledelse, og svakere representert i toppledelse hos oss.

Hvordan arbeider vi i Publicis for å sikre god kjønnsbalanse?

Vi måler lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på alle nivåer for å sikre rettferdighet.

Vi søker målrettet etter mannlige kandidater til junior- og spesialiststillinger for å utjevne kjønnsbalansen.

Vi har som mål å rekruttere, beholde og utvikle flere kvinner i ledende stillinger i selskapet. Det gjør vi blant annet gjennom å tilby ekstern lederutdanning til alle ansatte med personalansvar og å jobbe strategisk for å rekruttere kvinner til ledende stillinger.

Hvorfor er det sånn at noen kvinner kommer langt, men ikke til topps?

Selv om Norge er relativt likestilt, møter kvinner fortsatt utfordringer på arbeidsplassen. Barrierer som "The Glass Ceiling Effect" hindrer kvalifiserte personer basert på fordommer og kulturelle forhold. Dette kan inkluder ulike aspekter som stereotyper, kulturelle normer, omsorgsansvar, manglende fleksibilitet og uklare forfremmelseskriterier. For å fremme like muligheter, bør organisasjoner implementere tiltak som mangfoldbevissthet, fleksible arbeidsordninger og tydelige forfremmelseskriterier. Hos oss skal det være mulig å kombinere karriere, ambisjoner og familieliv. Vi oppfordrer derfor ansatte til å være åpne om behov og ønsker slik at vi kan jobbe sammen for å tilpasse arbeidshverdagen slik at vi kan støtte en balansert kombinasjon av familieliv og karriere.

16 av 30 ledere i Publicis er kvinner

Andelen utgjør 53 % og gir en god kjønnsbalanse blant de med personalansvar i selskapet. Dette er 1,5 % opp fra i fjor. Dog var 17 av 33 kvinner i ledelse året før, så vi kan ikke si at vi har fått flere kvinner i ledelse selv om prosenten har økt.

I Publicis er andelen kvinner som er representert i ledergruppa 33 %. Dette tyder på at kvinner er godt representert i mellomledelse, og svakere representert i toppledelse hos oss.

Hvordan arbeider vi i Publicis for å sikre god kjønnsbalanse?

Vi måler lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på alle nivåer for å sikre rettferdighet.

Vi søker målrettet etter mannlige kandidater til junior- og spesialiststillinger for å utjevne kjønnsbalansen.

Vi har som mål å rekruttere, beholde og utvikle flere kvinner i ledende stillinger i selskapet. Det gjør vi blant annet gjennom å tilby ekstern lederutdanning til alle ansatte med personalansvar og å jobbe strategisk for å rekruttere kvinner til ledende stillinger.

Hvorfor er det sånn at noen kvinner kommer langt, men ikke til topps?

Selv om Norge er relativt likestilt, møter kvinner fortsatt utfordringer på arbeidsplassen. Barrierer som "The Glass Ceiling Effect" hindrer kvalifiserte personer basert på fordommer og kulturelle forhold. Dette kan inkluder ulike aspekter som stereotyper, kulturelle normer, omsorgsansvar, manglende fleksibilitet og uklare forfremmelseskriterier. For å fremme like muligheter, bør organisasjoner implementere tiltak som mangfoldbevissthet, fleksible arbeidsordninger og tydelige forfremmelseskriterier. Hos oss skal det være mulig å kombinere karriere, ambisjoner og familieliv. Vi oppfordrer derfor ansatte til å være åpne om behov og ønsker slik at vi kan jobbe sammen for å tilpasse arbeidshverdagen slik at vi kan støtte en balansert kombinasjon av familieliv og karriere.

I snitt tjener menn i gjennomsnitt 15 % mer enn kvinner i Publicis

I privat sektor i Norge har menn 9.54 % høyere gjennomsnittslønn enn kvinner (SSB), mens i Publicis tjener menn 15 % mer enn kvinner. Dette må sees i lys av at det er en overvekt av menn med høy senioritet og lang erfaring i selskapet, og en forholdsvis overvekt av kvinner i juniorstillinger.

Overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger

Det er en overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger. Her varierer kvinneandelen mellom 61 % og 79 %. Dette er like tall fra fjoråret.

Generelt god kjønnsbalanse

Basert på en binær kjønnsinndeling er vi 58 % kvinner i selskapet, mot 42 % menn. Andelen kvinner har økt med 4 % siden 2022.

Vi i Publicis vil slå et slag for åpenhet og gi innsyn om kjønnsforskjeller på arbeidsplassen vår.

Derfor deler vi tall og fakta om hvordan det ligger an med lønn, likestilling og kjønn hos oss i Apotekergata 12. Publicis har som mål å ha kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen.

Tallene viser at vi fortsatt har litt igjen for å nå dette målet: Vi ønsker oss ideelt sett en høyere andel kvinner i de øverste lederstillingene, samt at vi ønsker betydelig flere menn inn på junior- og spesialistnivåene. Samtidig er det et viktig prinsipp at vi i alle ansettelsesprosesser skal velge den beste kandidaten, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Likestilling og kjønnsbalanse har vært høyt på agendaen vår i flere år, og tallene vi legger frem bekrefter at vi har kommet et godt stykke på vei. Samtidig er det viktig å erkjenne at dette og mangfold generelt, er et kontinuerlig arbeid. Som en stor arbeidsgiver og bransjeaktør har vi et stort ansvar, sier Peder Mittet, CEO i Publicis.

I år er dette status for likestilling i Publicis:

Karoline Nybakk

Viseadministrerende i Publicis Kitchen

I 2015 fikk Karoline Nybakk sin første jobb etter studiene som koordinator i Publicis Kitchen. Hennes første møte med ledelse startet i 2021 i Publicis Stories, da hun fikk rollen som Head of Operation. I 2023 ble hun forfremmet til viseadministrerende i Publicis Kitchen.

Hva er viktige lederegenskaper i din rolle?

"

I en bransje i endring må vi være i forkant og hele tiden utvikle og tilpasse oss både markedet og kundene våre. Det å effektivisere driften har derfor vært sentralt. En av tingene jeg vil trekke frem som viktig, er å være god på å få andre til å lede seg selv. Èn leder kan aldri ha kontroll på alt. Så tror jeg det er bra at jeg er stabil og forutsigbar, og alltid jobber for å gi folk nok informasjon. Jeg tenker alltid gjennom saker og situasjoner grundig. Vi kommer ingen vei med å gå rundt grøten, så det å være tydelig og være vant til å gi hverandre feedback er vel så mye en kulturting.

Hvilke kjennetegn hos deg gjør deg god til å lede?

"

Jeg har en løsningsorientert og pragmatisk approach til livet. Der jeg ser at noe kunne fungert på en annen måte, liker jeg å tenke løsninger. Dersom jeg ikke gjør noe aktivt for å prøve å endre noe, føler jeg ikke at jeg har livets rett til å klage heller. Veldig mange er gode til å se problemer eller utfordringer i en organisasjon, men ikke alltid like gode til å foreslå løsninger. En generelt positiv innstilling kan ta deg ganske langt! Og endring er ikke farlig. Det verste som kan skje er at det ikke funker, og da kan man prøve noe annet.

Har du noen tips til andre som vil være ledere?

"

Du bør si høyt at du har ambisjoner og vise at du får ting gjort. Tro meg, det blir lagt merke til når folk har gjennomføringskraft. Et tips er å sette pris på reisen du er i og kjenne at du utvikler deg. Derfor er det viktig at du tar lærdom av feilene du gjør, sette av tid til å reflektere, og vurdere hva du kan gjøre annerledes neste gang. Husk at det som fikk deg hit, ikke nødvendigvis er det som tar deg videre, søk gjerne tilbakemeldinger om hvordan du kan utvikle deg.

Vi har snakket med noen av våre dyktige ledere for å hente innsikt og få anbefalinger til deg som har ambisjoner om å lede:

Marita Bjørnestad Myrseth

Head of Digital Operations i Starcom

I 2018 startet Marita Bjørnestad Myrseth som Paid social planner hos Starcom. Hennes første møte med ledelse startet som kundeansvarlig i 2020. Deretter fikk hun i 2022 bryne seg på personalansvar, i sin nåværende stilling som Head of Digital Operations i Starcom.

Hvilken lederstil inspirerer deg?

"

Jeg ser opp til de som klarer å vise lederskap gjennom handling og vise hvordan ting skal bli gjort. I tillegg er det inspirerende å se de som klarer å kjenne styrken til hver enkelt i teamet sitt og bruke det aktivt inn i ulike problemstillinger. Litt sånn vi ser i idretten, der man må vite hva spillerne er gode til avhengig av hvilke lag de skal møte. Det krever at vi kjenner folka våre på godt og vondt.

Hvilke spesifikke ferdigheter har vist seg viktig for deg som leder?

"

Jeg tror det aller viktigste er gjennomføringsevne. Bare få det gjort!

I tillegg til evnen til å lytte, stille gode spørsmål, og sørge for at de jeg har på teamet føler seg sett og hørt. Det har også hjulpet meg å være tydelig om de forventingene jeg har.

Hva er viktige elementer i kulturen for å kunne vokse/lede?

"

Psykologisk og mental trygghet. Som leder er det fortsatt behov for bekreftelse og tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort. Tilbakemeldinger mener jeg er svært essensielt i en arbeidskultur, og jeg har alltid vært opptatt av å forstå hva som har ligget i tilbakemeldingene jeg har fått - både på skolen og arbeidslivet.

Hvilke tips vil du gi til andre som vil være ledere?

"

Si ja til utfordringer som kommer din vei, og ikke vær redd for å ta initiativ og eierskap. Og vær nysgjerrig på folk! Ledelse handler mye om relasjonell aktivitet, så en genuin interesse og nysgjerrighet rundt folk tror jeg er viktig. Man kan aldri bli utlært i faget ledelse, så det å aktivt trene på nye ferdigheter og reflektere over eget arbeid tror jeg er viktig i hverdagen.

Siri Platou

Direktør for Innhold og Sosiale medier

Bare èn dag etter Siri Platou fylte 22 år startet hun hos Dinamo som junior rådgiver. Tre år etter var hun med å starte Redink og ble partner og avdelingsleder. Som 33-åring ble Siri byråleder i Elg, og nå jobber hun hos oss som direktør for Innhold og Sosiale medier.

Hvilke ferdigheter trenger man for å være en god leder?

"

Godt lederskap handler om mye, men for meg er tydelighet viktig. Selv om det ofte kan være situasjoner hvor ledere ikke kan/bør dele all informasjon, tror jeg heller på det å være litt for åpen, mer enn litt for lukket. Min erfaring er at folk liker tydelige, ærlige tilbakemeldinger som skaper forutsigbarhet og trygghet. Man må også være genuint interessert i folk, da ledelse først og fremst er relasjonell. På lederkurset i Publicis lærte vi at ledere må ha selvinnsikt til å forstå seg selv utenifra og andre innenifra. Det er også en fordel med god impulskontroll, klare å «lese rommet» og tørre å stå i krevende situasjoner.

Hvilke utfordringer har overrasket deg som leder?

"

Ledelse tar tid, man må være tålmodig og se alle på teamet. Etter hvert som organisasjonen vokser og man får personalansvar for flere, blir det mer tidkrevende å se alle. For en utålmodig sjel kan dette være krevende og noe man må kontinuerlig jobbe med.

Hva er dine beste tips for å motivere et team?

"

Å bygge kultur er noe av det viktigste du kan gjøre som leder. Sette tydelige mål og sammen stake ut veien for å komme dit. Så tror jeg positivitet, latter og selvironi også er viktig, og muligens noe undervurdert. Det må være gøy å gå på jobb og du bør genuint like kollegaene dine. Det er leders ansvar for å tilrettelegge for et godt miljø på jobb, men det er alle medarbeidere som skaper dette sammen.

Hvilke råd vil du gi til andre som vi lede?

"

Vær interessert i folk og hva som motiverer dem. Rekk opp hånden og ta initiativ, ikke vent på at du skal få tildelt noe. Dersom personalansvar er noe du ønsker, må du være tydelig på dette og legge en plan for at det skal skje. Jeg tror på å ansvarlige folk. Det er mye fint som skapes, bare folk får muligheten.

Ida Tabak

Head of Influence

"

Å være leder i Publicis byr på mange spennende muligheter og givende utfordringer. Målet mitt er å bryte ned barrierer og inspirere andre kvinner (og menn) til å oppnå sitt høyeste potensial. Det er viktig for meg å bidra til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass hvor alle kan trives og lykkes!

Gudrun Lægreid

Manager

"

Å få lederansvar er et ansvar jeg tar på høyeste alvor. Å få sitte rundt bordet der avgjørelser tas og å få lov til å være med å videreutvikle andre mennesker er givende. Jeg heier på at flere kvinner ønsker å ta lederansvar og min oppgave er da å ikke trekke opp stigen bak meg, men å inspirere og motivere de som kommer etter.

Sara Saeme

Head of Adops and Martech

"

Jeg ser på lederrollen som en mulighet til å være et forbilde! Jeg er relativt ny i rollen og kjenner at jeg fortsatt trenger en del støtte! Derfor har noe av det mest givende for meg vært å få delta på et lederkurs. Gjennom flere måneder fikk jeg virkelig gravd i hvilke styrker og perspektiver jeg tar med meg inn i rollen, men enda viktigere hvor jeg må legge innsats i arbeid med å utvikle meg for bedre å møte ulike mennesker, behov og situasjoner.

Siri Platou

Director Content and SoMe

"

Det er spennende å være leder sammen med SÅ mange flinke folk. Ledelse handler om mye, men det å se mennesker er avgjørende. Jeg tror gode ledere er genuint opptatt av folk og er bevisste på hva slags miljø de skaper rundt deg. Folk glemmer ord, men husker følelser.

Som nyansatt er jeg imponert over profesjonaliteten over lederrollen i Publicis. Etter kun noen uker i jobben ble jeg sendt på ledertrening, et kurs som går over et halvt år med månedlige samling og nettverk og deling på tvers. Det er stort fokus på å utvikle alle ledere i selskapet, fra prosjektleder, mellomleder, avdelingsleder, byråleder til toppleder. Alle skal med og alle går samme skole. Imponerende, lærerikt og veldig gøy!

Catharine Mitlid

Strategy Director

"

Å komme inn i medie- og kommunikasjonsbransjen har vært en spennende og veldig lærerik reise, hvor jeg har fått lov til å være med å utvikle folk og forretning, starte opp selskap, og ikke minst hatt masse egenutvikling. Noe av det mest givende har vært å jobbe med mange ulike kunder innen ulike bransjer, i tillegg til utrolig flinke folk internt. Jeg har alltid hatt fokus på å være faglig nysgjerrig, søke etter kontinuerlig læring og aldri tenke at «nå kan jeg alt». Å holde seg oppdatert har vært viktig for min egen del, og har nok også bidratt til at jeg har fått stadig nytt ansvar.

Vi har snakket med noen av våre dyktige ledere for å hente innsikt og få anbefalinger til deg som har ambisjoner om å lede:

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER