Sleeve, Gesture, Font

Helsetilsynet

ARBEID
Identitet, Redaksjonelt

KuNDE
Helsetilsynet, Norsk Helsenett

Statens helsetilsyn er øverste tilsynsmyndighet og har det overordnede faglige tilsynet med helse- og sosialtjenestene.

Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkningens helsetilstand og behov for tjenester, følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver virksomheten sin og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen.

Rødt representerer lidenskap og hjertet – men også korrekturpennen og granskningen. Den klare grønne fargen symboliserer opplysning. Samlet sett en funksjonell og tydelig identitet, med en variasjon av seriøsitet, autoritet, gjennomsiktighet og opplysning. Universell utforming (UU) og tilgjengelig.

Gesture, Font, Happy
Organism, Font
Line, Font
Gesture, Font, Poster
Organism, Font
Publication, Book, Font
Publication, Sleeve, Book
Material property, Font
Organism, Font
Font
Font
Colorfulness, Azure, Rectangle, Font
Publication, Book
Product, Sleeve, Font, Red
Material property, Font
Rectangle, Font

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER