Lønn og likestilling hos oss i Publicis

8. mars 2023

På kvinnedagen i år legger Publicis tall og fakta om lønn, likestilling og kjønn på bordet.

Hvordan arbeider vi i Publicis for å sikre god kjønnsbalanse?

Vi måler lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på alle nivåer for å sikre rettferdighet og forstå forskjeller.

Vi søker målrettet etter mannlige kandidater til junior- og spesialiststillinger for å utjevne kjønnsubalansen.

Vi har som mål å rekruttere, beholde og utvikle flere kvinner i ledende stillinger i selskapet. Det gjør vi blant annet gjennom å tilby ekstern lederutdanning til alle ansatte med personalansvar og jobbe strategisk for å rekruttere kvinner til ledende stillinger.

Vi i Publicis vil slå et slag for åpenhet og gi innsyn om kjønnsforskjeller på arbeidsplassen vår.

Derfor deler vi tall og fakta om hvordan det ligger an med lønn, likestilling og kjønn hos oss i Apotekergata 12. Publicis har som mål å ha kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen.

Tallene viser at vi fortsatt har litt igjen for å nå dette målet: Vi ønsker oss ideelt sett en høyere andel kvinner i de øverste lederstillingene, samt at vi ønsker betydelig flere menn inn på junior- og spesialistnivåene. Samtidig er det et viktig prinsipp at vi i alle ansettelsesprosesser skal velge den beste kandidaten, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Likestilling og kjønnsbalanse har vært høyt på agendaen vår i flere år, og tallene vi legger frem bekrefter at vi har kommet et godt stykke på vei. Samtidig er det viktig å erkjenne at dette og mangfold generelt, er et kontinuerlig arbeid. Som en stor arbeidsgiver og bransjeaktør har vi et stort ansvar, sier Peder Mittet, CEO i Publicis.

I år er dette status for likestilling i Publicis:

Generelt god kjønnsbalanse

Basert på en binær kjønnsinndeling er vi 54 prosent kvinner i selskapet, mot 46 prosent menn.

Overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger

Det er en overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger. Her varierer kvinneandelen mellom 61 og 79 prosent.

I snitt tjener menn i gjennomsnitt 15 prosent mer enn kvinner i Publicis (dette er omtrent på landsnittet)

Dette må sees i lys av at det er en overvekt av menn med høy senioritet og lang erfaring i selskapet, og en forholdsvis kraftig overvekt av kvinner i juniorstillinger. Ser vi bort fra disse faktorene, er det ingen systematiske lønnsforskjeller mellom kjønnene. Vi mener derfor at vi ivaretar prinsippet om «lik lønn for likt ansvar og arbeid».

17 av 33 ledere i Publicis er kvinner

Dette utgjør 51,5 prosent og gir en god kjønnsbalanse blant de med personalansvar i selskapet.

17 av 33 ledere i Publicis er kvinner

Dette utgjør 51,5 prosent og gir en god kjønnsbalanse blant de med personalansvar i selskapet.

I snitt tjener menn i gjennomsnitt 15 prosent mer enn kvinner i Publicis (dette er omtrent på landsnittet)

Dette må sees i lys av at det er en overvekt av menn med høy senioritet og lang erfaring i selskapet, og en forholdsvis kraftig overvekt av kvinner i juniorstillinger. Ser vi bort fra disse faktorene, er det ingen systematiske lønnsforskjeller mellom kjønnene. Vi mener derfor at vi ivaretar prinsippet om «lik lønn for likt ansvar og arbeid».

Overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger

Det er en overvekt av kvinner i junior- og spesialiststillinger. Her varierer kvinneandelen mellom 61 og 79 prosent.

Generelt god kjønnsbalanse

Basert på en binær kjønnsinndeling er vi 54 prosent kvinner i selskapet, mot 46 prosent menn.

Ida Tabak

Head of Influence

"

Å være leder i Publicis byr på mange spennende muligheter og givende utfordringer. Målet mitt er å bryte ned barrierer og inspirere andre kvinner (og menn) til å oppnå sitt høyeste potensial. Det er viktig for meg å bidra til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass hvor alle kan trives og lykkes!

Gudrun Lægreid

Manager

"

Å få lederansvar er et ansvar jeg tar på høyeste alvor. Å få sitte rundt bordet der avgjørelser tas og å få lov til å være med å videreutvikle andre mennesker er givende. Jeg heier på at flere kvinner ønsker å ta lederansvar og min oppgave er da å ikke trekke opp stigen bak meg, men å inspirere og motivere de som kommer etter.

Sara Saeme

Head of Adops and Martech

"

Jeg ser på lederrollen som en mulighet til å være et forbilde! Jeg er relativt ny i rollen og kjenner at jeg fortsatt trenger en del støtte! Derfor har noe av det mest givende for meg vært å få delta på et lederkurs. Gjennom flere måneder fikk jeg virkelig gravd i hvilke styrker og perspektiver jeg tar med meg inn i rollen, men enda viktigere hvor jeg må legge innsats i arbeid med å utvikle meg for bedre å møte ulike mennesker, behov og situasjoner.

Siri Platou

Director Content and SoMe

"

Det er spennende å være leder sammen med SÅ mange flinke folk. Ledelse handler om mye, men det å se mennesker er avgjørende. Jeg tror gode ledere er genuint opptatt av folk og er bevisste på hva slags miljø de skaper rundt deg. Folk glemmer ord, men husker følelser.

Som nyansatt er jeg imponert over profesjonaliteten over lederrollen i Publicis. Etter kun noen uker i jobben ble jeg sendt på ledertrening, et kurs som går over et halvt år med månedlige samling og nettverk og deling på tvers. Det er stort fokus på å utvikle alle ledere i selskapet, fra prosjektleder, mellomleder, avdelingsleder, byråleder til toppleder. Alle skal med og alle går samme skole. Imponerende, lærerikt og veldig gøy!

Catharine Mitlid

Strategy Director

"

Å komme inn i medie- og kommunikasjonsbransjen har vært en spennende og veldig lærerik reise, hvor jeg har fått lov til å være med å utvikle folk og forretning, starte opp selskap, og ikke minst hatt masse egenutvikling. Noe av det mest givende har vært å jobbe med mange ulike kunder innen ulike bransjer, i tillegg til utrolig flinke folk internt. Jeg har alltid hatt fokus på å være faglig nysgjerrig, søke etter kontinuerlig læring og aldri tenke at «nå kan jeg alt». Å holde seg oppdatert har vært viktig for min egen del, og har nok også bidratt til at jeg har fått stadig nytt ansvar.

I anledning kvinnedagen har vi bedt fem av våre dyktige ledere til å dele sine refleksjoner rundt lederrollen i Publicis:

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER