Slik lykkes du med influencer markedsføring

20. desember 2021

Det er mange faktorer som merkevarebyggere må ta i betraktning for å lykkes med influencer markedsføring i 2022. Det finnes ingen «one size fits all», og de beste samarbeidene må være basert på gjensidig begeistring mellom merkevare og influencer. Her er fem faktorer som bør ligge til grunn for vellykket bruk av influencere:

Best effekt av influencermarkedsføring oppnår man når den er med å løse definerte deler av merkevarens kommunikasjonsutfordringer.

Influencermarkedsføring kan være en meget effektiv kanal for å bygge tillit og troverdighet mellom merkevare og publikum, og kan samtidig treffe målgrupper som «tradisjonell» reklame ikke treffer. I tillegg er oppmerksomhetstiden publikumet gir til annonsene ofte høyere enn i andre kanaler.

1. Knytt aktiviteten til kommunikasjonsstrategien

Arbeidet for en god strategi med influencere starter med å samle mest mulig innsikt om målgruppen. Vi må altså se på data: Hvilken aldersgruppe skal vi treffe? Hva er de opptatt av? Hvilke interesser har de?

Først når man har god oversikt dette, kan man identifisere profiler som målgruppen er interesserte i, er opptatt av og som de engasjerer seg i. Antallet profiler man må ses i sammenheng med hvilket mål aktiviteten har, og hvor bredt man ønsker at aktiviteten skal nå.

2. Tenk målgruppe før profil

Influencer-markedsføring er mye mer enn innholdet profilene skaper til egne kanaler. De fleste profilene er i dag til stede på flere plattformer. Avhengig av hva som er målet med aktiviteten kan de publisere i egne flater, men vi anbefaler alltid å skape 360-graders løsning med flere uttak.

Budskapet bør være på profilens premisser, med profilens tone of voice for at publikumet skal velge å konsumere innholdet. Strategien må i sum evne å levere på merkevarens verdier, behov og mål.

3. Ha en tydelig kanalstrategi

Influencer-markedsføring sin fremste egenskap er evnen til å bygge tillit og troverdighet. Enkeltstående aktiviteter kan være effektivt til å skape kortsiktig oppmerksomhet. Likevel er vår erfaring at langsiktige, strategisk forankrede samarbeid skaper best effekt med tanke på merkevarekjennskap, liking og preferanse.

Vi erfarer også at de langsiktige samarbeidene evner å bygge relasjoner og lojalitet over tid med sin målgruppe. Det er også lettere for influencere å ha skape godt engasjerende innhold når samarbeidet varer over tid.

4. Tenk langsiktig

Gode influencersamarbeid skaper resultater over tid, og ikke nødvendigvis «her og nå». Eksponeringstiden (eller lesertiden) overgår langt den tiden man oppnår med «tradisjonell» reklame.

Vær derfor varsom med å evaluere aktiviteter med influencere mot tradisjonelle parametere som for eksempel dekning, frekvens, antall visninger, CPM og CPT. Rett heller blikket mot de langsiktige effektene.

5. Forstå verdien av influencer marketing

VÅRE TIPS

Ida Tabak

Kommunikasjonsrådgiver

Ida.tabak@publicis.no
(+47) 482 50 410

Ida Tabak smiler til kamera

Ønsker du mer informasjon eller gode innspill?

Kontakt vår spesialist Ida Tabak i MSL Influence for en nyttig prat om influencer-markedsføring.

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER