Norge rundt med Eldrerådskurset

ARBEID
PR / STUDIO

KuNDE
Senteret for et aldersvennlig Norge (Helsedirektoratet)

Våren 2024 har Eldrerådskurset reist fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Hele 1400 eldrerådsmedlemmer fra over 300 kommuner har strømmet til kurset som har fått mye oppmerksomhet i media.

Flyte – Du er ikke en fisk

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og hvert år er det nesten like mange som drukner som dør i trafikken. Likevel fantes det ingen nullvisjon for drukning, slik det gjør i trafikken. Helt til Flyte og Publicis lanserte kampanjen “Du er ikke en fisk” sommeren 2023.

I løpet av få måneder har vi:

  • Fått mer enn 100 medieoppslag om kurset over hele landet
  • Profilert eldrerådsledere i aviser, TV og radio
  • Senket terskelen for at deltakerne kontakter media senere
  • Produsert inspirasjonsfilmer som viser at seniorer er ressurser

Eldreråd gir viktige innspill til folkevalgte

Eldre er underrepresentert i folkevalgte organer, og derfor har alle kommuner og fylkeskommuner eldreråd for å sikre at synspunktene til de eldre blir hørt. Nå har eldrerådene blitt kurset i temaer som aldersvennlig utvikling og hvordan eldrerådene kan bidra i sin kommune.

For å lykkes med å være både en lyttepost og et talerør for den eldre befolkningen, må eldrerådet ha god kontakt med seniorene i sin kommune. Det er ikke så enkelt å finne ut av hvem som sitter i eldrerådet og hvordan man kan kontakte de dersom man har noe på hjertet. På Eldrerådskurset har eldrerådet lært om hvordan de kan bli mer synlige for seniorene i sin kommune.

Kilde: Faksimiler

Mediesakene har gitt bedre synlighet

Vi har økt synligheten til eldrerådene ved å få oppmerksomhet om kurset i lokalmedia. Det finnes mer enn 200 lokalaviser i Norge, lokalmedia har en sterk posisjon og er en viktig kilde til nyheter og informasjon. I følge Kantar leser 79 % av befolkingen minst én avis digitalt eller på papir daglig. Ved at eldrerådet er synlig i sin lokalavis, legger både seniorer og politikere merke til eldrerådet.

Vi reiste Norge rundt for å delta på kursene og løfte frem den viktige jobben som eldrerådene gjør lokalt. Vi har intervjuet eldrerådsmedlemmer og -ledere om kurset og aldersvennlig utvikling lokalt, samt hjulpet til med intervjuer i media. Det har vært viktig å fortelle positive historier om seniorer som ressurser, og at mange ønsker å bruke pensjonisttilværelsen på å engasjere seg lokalt. Eldrerådsmedlemmene har mye erfaring fra et levd liv. Noen er tidligere politikere som ønsker å gjøre comeback i politikken og andre er lærere, ingeniører, direktører og sykepleiere. Deres personlige historier viser at seniorer har mye å bidra.

Vi inviterte lokalpolitikere og ordførere til kursene for å dele sine erfaringer med eldrerådene. Arbeidet har resultert i over 100 mediesaker i aviser, TV og radio; på bokmål, nynorsk og samisk. Eldrerådsmedlemmene har blitt inspirert til å kontakte media selv, og blitt tryggere på å snakke med journalister.

Hør eldrerådet på Nesodden fortelle om eldrebenken

På kurset har deltakerne lært av og blitt kjent med hverandre. De har blitt inspirert til å foreslå og sette i gang med ulike tiltak og aktiviteter i sin kommune. For å inspirere andre til å tenke på seniorer som en ressurs, har vi laget noen inspirasjonsfilmer.

Her forteller eldrerådet på Nesodden om eldrebenken de har laget:

Klassevenner hjelper til på skolen

Rektor Hans Christian Nystad på Framnes skole i Sandefjord mener at seniorer er en ressurs. Derfor startet han med klassevenner på skolen, som er pensjonister som hjelper til på skolen. Hør om hvorfor dette er vinn-vinn for alle parter her:

– Det har vært viktig for oss å få oppmerksomhet om Eldrerådskurset i media. Vi opplever at eldrerådene har fått et løft denne våren, og at positive mediesaker gir synlighet, stolthet og motivasjon for å fortsette det gode arbeidet som gjøres rundt om i Norge.

– Wenche Halsen, leder, Senteret for et aldersvennlig Norge.

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER